E-Recepcia

      Samoobslužný kiosk so systémom e-Recepcia v súčinnosti s aplikáciou e-Visit, prípadne v súčinnosti s inými, už prevádzkovanými návštevnými systémami v mieste nasadenia, zabezpečuje rýchle a pohodlné vybavenie návštev v rôznych oblastiach nasadenia. Či už sú to recepcie administratívnych budov alebo podnikové vrátnice. Presná evidencia vstupu a výstupu návštev do priestoru spoločnosti v prípade mimoriadnych udalostí poskytne rýchlu informáciu a identifikáciu prítomnosti ďalších osôb, mimo zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v priestoroch spoločnosti.

        Na základe požiadaviek prevádzkovateľa systému a technického vybavenia kiosku sa dá zabezpečiť vybavenie registrácie návštev s rôznou úrovňou asistencie obsluhy až po plne automatizovaný systém registrácie návštev. Súčasťou samoobslužnej automatizovanej registrácie návštevy môže byť aj návštevnícke školenie BOZP. O prítomnosti návštevy môže byť prostredníctvom mailu alebo SMS informovaná navštívená osoba, prípadne iná osoba, ktorá môže návštevu schváliť.

        Pre urýchlenie registrácie návštevy je možné využiť aj systém predschválenia návštevy prostredníctvom webového rozhrania. Tento systém umožňuje pri plánovaní návštevy zabezpečiť registráciu návštevníka ešte pred jeho príchodom, pričom mu je po zaregistrovaní a schválení návštevy kompetentnou osobou spätne zaslaný QR kód s identifikátorom predregistrácie, ktorý po príchode na recepciu/vrátnicu načíta čítačkou QR kódov na kiosku a ďalej pokračuje podľa inštrukcií zobrazovaných na obrazovke kiosku.

        V závislosti od vybavenia kiosku a s prepojením na existujúce informačné systémy prevádzkovateľa, môže byť kiosk využívaný aj zamestnancami spoločnosti, napríklad na kontrolu svojej dochádzky, objednávanie stravy, odosielanie rôznych dotazníkov a formulárov, prípadne využitie rôznych intranetových služieb spoločnosti. V čase nečinnosti kiosku môžu byť, na obrazovke kiosku prezentované rôzne informácie pre návštevníkov, prípadne zamestnancov spoločnosti.

        Pre systém e-Recepcia doporučujeme použiť kiosk Surf@Point Reflex, ktorý môže byť vybavený rôznymi periférnymi zariadeniami v závislosti od požadovaného rozsahu automatizácie registrácie návštev.

Príklady nasadenia: