Prehľad možností využitia

Štátna správa

Použitie kioskov v informačných systémoch miest a obcí poskytuje efektívny spôsob prístupu občanov k informáciám.

Zdravotníctvo

Platobné kiosky pre platby zdravotníckych poplatkov, prístupové a vyvolávacie systémy pre zdravotnícke zariadenia.

Športové a lyžiarske strediská

Informačné, reklamné kiosky pre zobrazovanie informácií pre návštevníkov s možnosťou prepojenia na platobný systém pre nákup služieb a tovarov.

Firmy a prezentácie

Prostredníctvom terminálov sa zabezpečuje evidencia návštev, ich príchodov a odchodov ako aj tlač návštevných lístkov.

Múzeá a školy

Vyrábame tiež drevené kiosky do historických a špecifických interiérov, ktoré umožňujú prepojiť expozície s webovými prezentáciami.

Iné

Máte iné požiadavky, ktoré nie sú spomenuté? Kontaktujte nás a nájdeme spoločné riešenie podľa vašich požiadaviek.