Zdravotníctvo

Platobné kiosky našli uplatnenie pre vykonanie platieb zdravotníckych poplatkov. Je možné využiť tiež prístupové a vyvolávacie systémy pre zdravotnícke zariadenia.

Kiosky sa tak isto dajú použiť aj ako miesta pre reklamu na verejnosti či v nemocniciach. Napríklad projekt Odion, v ktorom boli použité nielen ako reklamné médium, ale aj na podávanie informácií k zakúpeným liekom. Preto boli vybavené čítačkou čiarových kódov pre jednoduché získavanie požadovaných informácií.

Referencie

Platobné systémy

 • Nemocnica Košice - Šaca
 • Nemocnice s poliklinikou, Havířov (ČR)
 • Masarykův onkologický ústav, Brno (ČR)
 • Fakultní nemocnice, Brno (ČR)

Vyvolávacie systémy

 • Ambulancie lekárov - Bratislava, Prešov, Košice

Informačné a reklamné systémy

 • Poliklinika Krankas, Žilina
 • Poliklinika Adus, Poprad
 • Nemocnica s poliklinikou Hlohovec
 • FNsP Nemocnica Staré mesto, Bratislava
 • FNsP Nemocnica Ružinov, Bratislava
 • FNsP Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
 • FNsP Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
 • Nemocnica A. Leňa Humenné
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov
 • FNsP J. A. Reimana v Prešove
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Železničná nemocnica Zvolen
 • Dolnooravská NsP L.N.Jégého Dolný Kubín
 • Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
 • Nemocnica Svidník
 • Oravská poliklinika Námestovo
 • VÚSCH Košice
 • Medissimo Bratislava
 • Revúcka medicínsko-humanitná Revúca
 • Nemocnica Košice-Šaca
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši
 • Mestská nemocnica Banská Štiavnica
 • Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
 • Nemocnica Malacky
 • Nemocnica Rimavská Sobota
 • Hornooravská Nemocnica s poliklinikou Trstená
 • Nemocnica s poliklinikou Partizánske
 • Nemocnica Topoľčany
 • Nemocnica Levice
 • Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Keţmarku
 • Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica
 • Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina
 • Železničné zdravotníctvo Košice
 • Nemocnica Vranov nad Topľou
 • Nemocnica Stropkov
 • Lekárne, Košice
 • Galenospharm, Bratislava
 • Liečebné centrum, Kováčová