Platobné systémy

Platobné kiosky vyvíjame od roku 2007, kiosky umožňujú platbu v Eur alebo Kč zvolenými mincami, bankovkami. Preplatok vydávajú v minciach a bankovkách v sumách už od 1 centa. Možné kombinovať s platbou platobnou kartou a prepojenie na externé systémy.

Možnosti

 • akceptovanie mincí od 0,01 Eur do 2 Eur, resp. od 1 Kč do 50 Kč
 • akceptovanie bankoviek od 5 Eur do 200 Eur, resp. od 100 Kč do 2000 Kč
 • vydávanie mincí 1 až 7 nominálov, od 0,01 Eur do 2 Eur, resp. od 1 Kč do 50 Kč
 • vydávanie bankoviek 1 až 2 nominálov, od 5 Eur do 50 Eur, resp. od 100 Kč do 1000 Kč
 • platby platobnou kartou platobným terminálom certifikovaných bánk (VÚB, UniCredit Bank, Poštová Banka)

Ďalšie HW zariadenia

 • vydávač čipových kariet
 • čítačka čipových kariet
 • čítačka QR a čiarových kódov
 • 2-palcová termotlačiareň

Prepojenie na externé systémy

 • eKasa Varos alebo Nine Digit
 • účtovný systém Tangram
 • reštauračný systém JazzRestaurant firmy Jazzware
 • reštauračný systém Septim firmy ASW
 • prístupový systém CardPay firmy Cominfo

Vybrané projekty

Ďalšie referencie

 • Platobné kiosky Churchill Automat, Praha
 • Platobný kiosk KIA, Teplička nad Váhom
 • Platobný kiosk Karlova Ves, Bratislava
 • Skytoll, Bratislava - viac ako 15 kioskov pre nákup mýta
 • Okresné riaditeľstvo PZ SR - viac ako 30 kioskov pre platby správnych poplatkov
 • Okresný súd, Banská Bystrica
 • Obvodný úrad Banská Bystrica
 • Register trestov, Generálna prokuratúra Bratislava
 • Plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica
 • Nemocnice Havířov, Brno (ČR) - 10 kioskov pre platby zdravotníckych poplatkov