Prehľad poskytovaných služieb

Platobné systémy

Kiosky umožňujúce platbu v Eur a Kč, zvolenými mincami, bankovkami s možnosťou vydávať preplatok. Možné kombinovať s platbou platobnou kartou a prepojenie na externé systémy.

Informačné a komunikačné systémy

Použitie kioskov v informačných systémoch miest a obcí poskytuje efektívny spôsob prístupu občanov k informáciám, všeobecným záväzným nariadeniam, uzneseniam a podobne.

Vyvolávacie a rezervačné systémy

Komplexný vyvolávací systém prideľuje klientom poradové čísla a podľa poradia ich vyvoláva k príslušnému pracovisku podľa zvoleného úkonu.

Personalizované systémy

Možnosť pripraviť riešenie šité na mieru. Kiosky je možné integrovať s inými informačnými alebo firemnými systémami, integrujeme tiež špecifické hardvérové zariadenia.

Individuálne zákaznícke riešenia

Popri vývoji softvérových riešení nezabúdame na individuálny vývoj špecifického dizajnu podľa želania zákazníka. Ak vám nevyhovuje štandrdný vzhľad, vytvoríme vám kiosk podľa predstáv. 

Dohľadové centrum a vzdialená správa

Všetky kiosky a zariadenia je možné pripojiť k pasívnemu a aktívnemu monitoringu, ktoré poskytujú sledovanie funkčnosti a umožňujú vzdialenú správu.