Referencia

Finanční ředitelství, Brno

06/2007

Informačný kiosk s návštevným systémom a prepojením na IT telefón.

Informácie o kiosku:

  • informačný kiosk Reflex
  • návštevný systém
  • prepojenie SW kiosku s IP telefónom
  • dištančný snímač